PC++
Poland

Contact Maciej Frankowski
Address PC++ Software Studio
Address Za Murami 2-10
City 80-823 Gdansk
Country Poland
Telephone/Fax (+48) 58 307 52 24
Mobile (+48) 606 110 270
E-Mail maciej.frankowski@pcplusplus.com.pl
Web Site http://www.pcplusplus.com.pl/
  SoundPLAN representative for Poland
PC + + Software Studio is a private software-engineering company. Its principal activity is supporting Polish engineering companies on civil engineering and environmental protection by:
consulting, design and service training
promotion and implementation of SoundPLAN software
SoundPLAN sales and license service

PC++ Software Studio, to prywatna firma inżyniersko-software'owa. Zasadniczą działalnością firmy jest aktywne wspieranie polskich firm projektowych w zakresie inżynierii lądowej i ochrony środowiska poprzez:

usługi konsultingowe, projektowe, szkolenia
promocję, wdrożenie oprogramowania SoundPLAN
sprzedaż i obsługę licencji oprogramowania SoundPLAN